ROT 01

Rychletvrdnoucí jednosložkový cementový tmel pro opravy a vyrovnání ve vrstvách 2 – 50 mm 

Více o produktu

Balení: 3 kg, 7 kg a 25 kg

Vlastnosti:

Použití:

Více o produktu

Spotřeba:

1,8 kg / m² / mm

Pochůznost:

1 - 2 hodiny

Pevnost v tlaku:

35 MPa, třída C35P

Pevnost v tahu za ohybu:

7 MPa, třída F7

Pokládka:

za 24 hodin

Spotřeba vody:

0,24 - 0,26 litrů / 1kg

Opravný tmel ROT 01 je určen pro opravy a vyrovnání schodů, utváření hran a spádů, vyplnění otvorů a hlubších nerovností v podlahách a stropech.  Vhodný také pod kolečnové židle a podlahové vytápění. Pro vyšší vrstvy nastavitelný pískem. Pro nadlehčení nastavitelný perlitem. Hmota se dá velmi dobře tvarovat a uhlazovat.  

Podklad nutno penetrovat vhodným typem penetrace BRALEP. 

Detailní údaje naleznete v technickém listě.