Rychlý systém

Renovace chodby v panelových domech

1. PODKLADY: beton

2. PENETRACE PODKLADU: na savé podklady použijeme rychleschnoucí penetraci PE 280. Následné vyrovnání podkladu je možné dle daných podmínek provádět již po 1 hodině od aplikace penetrace. 

3. VYROVNÁNÍ PODKLADU: použijeme rychletvrdnoucí samonivelační hmotu RTN 2020. Optimální vrstva samonivelační hmoty je 5 – 10 mm, pochozí je již po cca 2 hodinách. K vyhlazení drsných povrchů a opravám menších nerovností podlah a trhlin do 50 mm lze použít rychletuhnoucí dvousložkovou stěrku DUO 200 + DUO 200 T. Směs smícháme v poměru 1 váhový díl tužidla DUO 200 T na 1,5 – 2 díly suché směsi DUO 200 a ihned naneseme na podklad. Stěrka je pochozí již za 20 – 60 minut. 

4. LEPENÍ PVC KRYTINY je možné provést vhodnými disperzními lepidly a různými způsoby. Vždy dbejte na pokyny výrobce krytiny. Dle těchto pokynů pak vybereme vhodné lepidlo z rozsáhlého sortimentu firmy BRALEP. Lepidlo naneseme zubovou stěrkou na podklad, necháme odvětrat dle návodu, následně položíme krytinu a zaválcujeme.

LEPENÍ DLAŽBY: použijeme rychletvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem OL 30. Lepidlo splňuje normu C2FT. Doba zpracovatelnosti lepidla je cca 30 minut, pochozí je již po 3 hodinách. 

5. OPRAVA A VYROVNÁNÍ SCHODŮ: Podklad napenetrujeme penetrací BRALEP PE 280. Použijeme rychletvrdnoucí cementový opravný tmel ROT 01 nebo jeho urychlenou verzi ROT 01 PLUS, který je pochozí již za 30 minut. Směs smícháme s potřebným množstvím vody, naneseme na podklad, vytvarujeme a uhladíme. Další cementové hmoty lze aplikovat hned, jakmile je ROT 01 pochozí, pokládka krytin je možná za cca 24 hodin. 

6. LEPENÍ PROTISKLUZOVÝCH LIŠT, schodišťových a soklových profilů provedeme rozpouštědlovým chloroprenovým lepidlem PREN 50, příp. PREN 70 (bez toluenu).

Související produkty

Rychleschnoucí disperzní penetrační nátěr pro všechny druhy nasákavých podkladů (betonové, cementové, anhydritové, sádrové, vápenné, cihlové).

Urychlená verze jednosložkového cementového opravného tmelu ROT 01 pro opravy a vyrovnávání schodů, utváření hran a spádů a vyplnění otvorů, výtluků a hlubších nerovností.

Rychletvrdnoucí jednosložkový cementový opravný tmel pro opravy a vyrovnávání schodů, utváření hran a spádů a vyplnění otvorů, výtluků a hlubších nerovností v podlahách a stropech.

Dvousložková stěrková hmota k rychlému vyrovnávání a opravám menších nerovností podlah a trhlin před položením všech druhů podlahových krytin. 

Speciální disperzní lepidlo k lepení elastických podlahových krytin s nesavým hladkým rubem, především homogenních a heterogenních PVC / CV krytin v pásech a čtvercích a vinylu.

Beztoluenové kontaktní chloroprenové lepidlo určené k lepení savých materiálů s nesavými. Pro lepení krytin z korku, PVC, kaučuku, gumy, textilních krytin, kůže, keramiky apod.

Kontaktní rozpouštědlové chloroprenové lepidlo pro lepení savých materiálů s nesavými. Pro lepení krytin z korku, PVC, kaučuku, gumy, textilních krytin, kůže, keramiky apod.

Mrazuvzdorná rychletvrdnoucí samonivelační vyrovnávací hmota pro vyrovnání cementových a betonových podlah v interiéru i exteriéru. Výborný rozliv, vysoká pevnost.

Vysoce kvalitní univerzální lepidlo na PVC. Určeno k lepení podlahových krytin s nesavým hladkým rubem v pásech a rolích. Vhodné i pod kolečkové židle a na podlahové vytápění.

Mrazuvzdorný rychlobeton pro vytvoření potěrů s rychlým úbytkem vlhkosti a vysokým nárůstem počáteční pevnosti. Vhodný do interiéru i exteriéru, ideální pro navýšení podkladu.