Modelářská bílá sádra

Křemenný písek pro nastavení opravných hmot C30, ROT 01 a ROT 01 PLUS

Bílé vápno – hašené. Pro výrobu malt, omítek, štuků, pro desinfekci a neutralizaci půdy.

Přírodní šedá sádra

Křemenný písek zásypový pro dekorační účely i zapískování zámkové dlažby

Bílý portlandský cement CEM I 52,5 R

Křemenný slévárenský písek pro nastavení vyrovnávací a opravných hmot

Struskový portlandský cement CEM II / A-S 42,5 R

Mletý přírodní vápenec pro neutralizaci půdy a zelených ploch.