Dřevěná podlaha

1.PODKLAD, dřevěný podklad je nejprve nutno řádně ukotvit vruty. Poté přebrousit a zbavit nečistot, mastnoty a nátěrů. 

2. PŘÍPRAVA PODKLADU, přebroušený podklad řádně vysát a všechny spáry vytmelit disperzním tmelem ACR 600. Přebytečný tmel odstraňte z dřevěné podlahy stěrkou. 

3. PENETRACE PODKLADU, vytvoření adhezního můstku: použijeme BHP 080, speciální disperzní nátěr na dřevěné komponenty. Zajistí přídržnost vyronávací hmoty RTN 5050 k podkladu. Spotřeba cca 1 kg na 5 m². Velice důležité je tuto penetraci nechat řádně zaschnout.

4. VYROVNÁNÍ PODKLADU: v interiéru použijeme speciální samonivelační vyrovnávací hmotu BRALEP RTN 5050. Slouží k vyrovnání podkladu ve vrstvě 3 – 10 mm. Obsahuje speciální aditiva, která zvyšují pevnost a pružnost stěrky. Velkým rizikem dřevěných podlah je jejich časté houpání, pružení apod. Výhodou stěrky RTN 5050 je, díky obsahu armovacích vláken, její soudržnost i po prasknutí. Tato vlákna jsou zamíchána za sucha přímo do stěrky, je tak zajištěna homogenita směsi oproti stěrkám s vlákny, která se přidávají až při samotném míchání s vodou.

5. LEPENÍ KONCOVÉ KRYTINY je možné dle druhu provést vhodnými lepidly a různými způsoby. Vždy dbejte na pokyny výrobce krytiny. Dle těchto pokynů pak vyberte vhodné lepidlo z rozsáhlého sortimentu produktů BRALEP.

Související produkty

Vlákny plněná nivelační vyrovnávací hmota pro plošné vyrovnání dřevěných a betonových podkladů ve vnitřním suchém prostředí. Podklad nutno předem napenetrovat.

Disperzní lepidlo pro lepení obkladaček, dlaždic, mozaiky, polystyrenových desek, podhledů, PV a dalších prvků. Výborné k tmelení dilatačních spár. Lze použít jako pružnou tmelíci hmotu.

Ekonomicky výhodné univerzální disperzní lepidlo bez pryskyřice pro lepení nenáročných poddajných krytin v pásech a rolích. Určeno do suchých vnitřních prostor.

Speciální disperzní lepidlo k lepení elastických podlahových krytin s nesavým hladkým rubem, především homogenních a heterogenních PVC / CV krytin v pásech a čtvercích a vinylu.

Fixační lepidlo pro upevnění a opětovné sejmutí PVC, CV a textilních podlahových krytin v interiérech. Vhodné na savé i nesavé podklady, brání klouzání a pohybu podlahových krytin.

Vysoce kvalitní univerzální lepidlo na PVC. Určeno k lepení podlahových krytin s nesavým hladkým rubem v pásech a rolích. Vhodné i pod kolečkové židle a na podlahové vytápění.

Disperzní lepidlo s extra silným vlasem k lepení všech druhů textilních podlahových krytin včetně zátěžových koberců a jiných nepoddajných podlahovin. Vysoká počáteční lepivost.