Malta určená pro vnitřní a vnější jádrové omítky na obvyklé stavební podklady. Složení omítky umožňuje zpracovat „zatočit“ povrch čerstvé omítky tak, že není nutné provádět následné štukování.

Štuk VS 60 je určen pro povrchovou úpravu všech typů zdrsněných jádrových omítek ve vnitřních a vnějších prostorech. Max. průměr zrn kameniva 0,3 mm.

Malta určená pro vnitřní a vnější jádrové omítky na obvyklé stavební podklady. Jádrovou maltou JM 3 lze také vytvořit povrch hrubé (ostré) nahozené omítky. Max. průměr zrn kameniva 4 mm.

Sanační omítka SM 5 je určena na sanace vlhkého nebo soli poškozeného zdiva ve vnitřních a vnějších prostorech. Odpovídá sanační maltě, CS II, pro vnitřní/vnější omítky (R) dle EN 998-1.