Tipy a triky pro vaší práci

VS 60

Štuk VS 60 je určen pro povrchovou úpravu všech typů zdrsněných jádrových omítek ve vnitřních a vnějších prostorech. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle EN 998-1. Max. průměr zrn kameniva 0,3 mm.

Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, rovný, suchý, čistý, rovnoměrně nasákavý, bez prasklin, nezmrzlý, nezaprášený, bez výkvětů a nesmí být jinak znečištěný např. olejem, mastnotou, zbytky izolačních nátěrů nebo starých štuků, podklad nesmí být vodoodpudivý. Není vhodný pro následné obložení obkladem a aplikaci na stěrková (armovací) cementová lepidla. Doporučená vlhkost podkladu je pod 3%. Hladký podklad je nutno předem zdrsnit mřížovou škrabkou. Silně nasákavé podklady je nutné předem navlhčit.

Pracovní postup: Štuk se připraví vmícháním 20 kg do 8 l čisté studené vody. Míchejte pomalu běžným míchadlem 3 – 5 minut do rovnoměrné konzistence bez hrudek. Omítka se nanáší na podklad ručně nebo strojně a stáhne se plastovým nebo ocelovým hladítkem. Při počátku tuhnutí proveďte povrchovou úpravu houbou nebo filcem. Aplikovaná tloušťka štuku musí být celoplošně v rozmezí 0,7 – 2 mm. Po aplikaci je nutné zajistit dobré schnutí a vytvrzení, ale zamezit přímému ohřevu nebo slunečnímu záření. Nanesenou vrstvu je nutné opatřit nátěrem, pro vnější prostředí doporučujeme nátěrové hmoty na bázi silikátu popřípadě silikonu. Nátěry a tapety je možné aplikovat po vyschnutí a vytvrzení plochy (cca 4 týdny). Neaplikovat při teplotách <5°C a >30°C.

Podmínky při zpracování, jako je teplota v místnosti, vlhkost, struktura a teplota podkladu, relativní vlhkost vzduchu atd. ovlivňují spotřebu, dobu schnutí a zrání. Uvedené hodnoty jsou proto jen orientační.

RTN 2020

Rychletuhnoucí samonivelační podlahová vyrovnávací hmota je určena k plošnému vyrovnání cementových a betonových podlah ve vnitřních i vnějších prostorech. Tloušťka vrstvy 1 – 10 mm. Od 2 mm vhodná i pod kolečkové židle. Po vytvrdnutí je povrch vyrovnávací hmoty hladký, vhodný pro kladení veškerých typů podlahových krytin, včetně parket a nátěrů.

Příprava podkladu: Podklad musí být fixován proti pohybu, vyzrálý, suchý, čistý, bez prasklin, pevný v tahu i tlaku, zbavený zbytků lepidel, nesoudržných povrchových vrstev, mastnoty, prachu a dalších nečistot. Před aplikací RTN 2020 je třeba podklad důkladně napenetrovat  BRALEP PE 280.

Pracovní postup: 25 kg prášku RTN 2020 se vmísí do 7 litrů studené čisté vody a pečlivě se promíchá míchadlem tak, aby vznikla homogenní hmota bez hrudek. Nechá se 2-3 minuty odstát a poté se opět krátce promíchá. Směs se systematicky rozlije na podklad. Při aplikaci je vhodné použít odvzdušňovací váleček. Doporučená teplota místnosti je 20-250C, rel. vlhkost vzduch 50-60%. Neaplikovat při teplotách podkladu <100C a >230C. Během schnutí je potřeba zamezit přímému slunečnímu záření a průvanu. Před lepením podlahových krytin musí být vyrovnávací hmota dostatečně proschlá. Podlaha je připravena pro pokládání dlaždic a koberců za 4 – 12 hodin, PVC za 12 – 24 hod a pro pokládání dřevěných parket a korku za 24  – 48 hod (při 20 0 C a tloušťce vrstvy cca 2 mm). Před aplikací nátěru nebo lepením parket, dřevěných podlah a korku doporučujeme vyrovnávací hmotu obrousit talířovou bruskou. Dbejte pokynů výrobce parket, dřevěných a korkových podlahovin k jejich pokládání. Podmínky při vyrovnávání (teplota v místnosti; vlhkost, struktura a teplota podkladu, relativní vlhkost vzduchu apod.) ovlivňují spotřebu a dobu schnutí. Uvedené hodnoty jsou proto jen orientační.

Dilatace: Z důvodu zamezení vzniku trhlin ve vyrovnávací hmotě je potřeba:

  • přiznat konstrukční dilatace podkladu
  • provést dilatační spáru po celém obvodu místnosti, kolem potrubí, kanálů, sloupů
  • velké plochy rozdělit na pole velikosti maximálně 6 x 6 m (maximální délka nivelace bez smršťovací spáry nikde nesmí přesáhnout 6 m).

Dilatace se provede pomocí pěnové pásky nebo prořezáním do čerstvě zatvrdlé vyrovnávací hmoty.