DUO 200, DUO 200 T

Dvousložková stěrkovací hmota

Více o produktu

Balení: 7 kg, 25 kg (suchá složka), 9 kg (kapalná složka)

Vlastnosti:

Použití:

  7 kg     122,00 Kč (suchá složka)

25 kg     343,00 Kč (suchá složka)

  9 kg     298,00 Kč (kapalná složka)

Více o produktu

Balení (prášek):

taška 7 kg, pytel 25 kg

Balení (tužidlo):

kanystr 9 kg

Spotřeba:

1,6 – 2 kg / m² / 1 mm tloušťky vrstvy (dle poměru složek)

Pochůznost:

20 - 60 min do 3 mm tloušťky vrstvy

Doba tvrdnutí:

24 hodin do 3 mm tloušťky vrstvy

BRALEP DUO 200 je určená k vyrovnávání a opravám menších i větších nerovností podlah a trhlin od 2 mm do 50 mm před položením podlahových krytin ve vnitřních suchých prostorech. Doporučené podkladové materiály: betonové a cementové podlahy.

Dvousložková směs, kde kapalnou složku tvoří akrylátové tužidlo a suchá složka je směs jemných hydraulických pojiv a inertních plniv. 

Detailní údaje naleznete v technickém listě.