Úprava sádrokartonu

1. PODKLAD: sádrokarton

2. PENETRACE PODKLADU: k penetrování sádrokartonů a jiných savých zdí použijeme PE 280 H ředěnou s vodou v poměru 1:1. Penetrace pomáhá ke snížení spotřeby barvy, homogenizuje podklad před malbou apod. Materiál naneseme válečkem nebo štětcem a necháme řádně vyschnout.

3. TMELENÍ SÁDROKARTONOVÝM TMELEM GIP 300: tmel rozmícháme přidáním do studené vody ve správném poměru (1 kg prášku do 400 ml vody). Pro tmelení větších spár se používá výstužná spárovací páska (samolepící, skleněná, papírová). Samolepící páska se nalepí přes spáru na suchý sádrokarton, skelná a papírová se vkládá do tenké vrstvy tmelu. Po vytvrdnutí se nanáší další vrstva tmelu (předchozí vrstva se nebrousí, případný přebytečný tmel se strhne hladítkem), který se roztáhne hladítkem do ztracena. Tato vrstva se zbrousí brusnou mřížkou – finální úprava.

4. TMELENÍ DISPERZNÍM TMELEM FIN 700: v případě zvýšených požadavků na konečný povrch se provede konečná úprava ještě pomocí nanesení finální vrstvy FIN 700. Při zvláštních požadavcích na konečný povrch díla je možné tmel použít i pro celoplošné tmelení. Broušení se provede brusnou mřížkou k finální spokojenosti.

Související produkty

Disperzní penetrační nátěr s hloubkovým účinkem k úpravě savých i nesavých podkladů, minerálních podkladů a sádrokartonu. Zlepšuje přídržnost vyrovnávacích hmot a lepidel.

Jemná bílá prášková spárovací hmota k základnímu i finálnímu tmelení spár, vyrovnání plošných nerovností, lokálním opravám prasklin. Objemově stálý, rychle zasychá.

Disperzní jemný vyrovnávací tmel určený pro tenkovrstvou finální úpravu sádrokartonů, jádrových omítek a dalších savých podkladů. Snadno se brousí, lehce se zpracovává.