Plastifikační přísada do malt, umožňuje jejich snazší zpracování a rozšiřuje jejich použití. Zvyšuje tekutost malt, zlepšuje zhutnění směsi, snižuje dávkování vody, prodlužuje dobu zpracovatelnosti, zvyšuje pevnost a odolnost,

Zušlechťující disperze pro zlepšení kvality stavebních směsí s obsahem cementu nebo vápenného hydrátu. Možnost ředění.

UT

Přípravek urychlující vytvrzení malt, stěrek a potěrů, jejichž pojivem jsou portlandské a směsné cementy. Při nízkých teplotách přispívá k vysokým počátečním pevnostem malt.