HF CREME 800

Krémová injektáž obsahující unikátní směs silanů a siloxanů

Více o produktu

Balení:  3 l, 10 l

Vlastnosti:

Použití:

Více o produktu

Spotřeba:

150 – 400 ml / m² pro nátěr

800 - 1500 ml / m² (pro injektáž při vrtech o průměru 14 mm a hloubce 360 mm)

Doba zasychání:

90 - 120 minut (pro nátěr)

Barva:

bílá

Vodný bílý krém bez rozpouštědla sloužící jako injekční produkt na bázi silanu. Používá se k zabránění vzlínající vlhkosti (horizontální bariéra). Krém se vstřikuje co nejrovnoměrněji do zdiva nebo maltových spár bez tlaku vyvrtanými otvory. Lze použít i když je obsah vlhkosti ve zdivu vysoký. Nicméně, tlaková injektáž vodou ředitelného silikonu se upřednostňuje vždy, když jsou stěny velmi silné a  vykazují vysokou hodnotu obsahu vlhkosti zdiva Detailní údaje naleznete v technickém listě. 

Detailní údaje naleznete v technickém listě.