UT

Urychlovač tvrdnutí a mrazuvzdorná přísada

Více o produktu

Balení: 1,4 kg, 7 kg, 

Vlastnosti:

Použití:

Více o produktu

Spotřeba:

250 - 750 g / 25 kg cementu

Dodávaná forma:

tekutá

Teplota tuhnutí:

- 10 ℃

BRALEP UT je přípravek urychlující vytvrzení malt, stěrek a potěrů, jejichž pojivem jsou portlandské a směsné cementy. Při nízkých teplotách přispívá k vysokým počátečním pevnostem malt a jejich odolnosti proti působení mrazu (až -10 ℃). V letním období zkrátí dobu potřebnou pro dosažení pochůznosti, manipulační a odformovací pevnosti, umožní rychlejší zprovoznění opravované plochy. 

Detailní údaje naleznete v technickém listě.