Balkon a terasa - Hydroizolace, lepení a spárování dlažby

5. 2. 2018

PODROBNÝ PRACOVNÍ POSTUP:

1. PENETRACE PODKLADU, vytvoření adhezního můstku: podle podkladu použijeme na savé podklady (beton) PE 280, na nesavé podklady (dlažba, teraso) PE 380, na problematické podklady (podklad se zbytky lepidel) BHP 080. Materiály naneseme štětcem nebo válečkem a necháme řádně vyschnout.

2. PŘÍPRAVA RYCHLETUHNOUCÍHO POTĚRU ROT 01: podle požadavků na pevnost a hmotnost nastavíme ROT 01 pískem, perlitem, nebo pro ušetření času použijeme velmi rychlou verzi tmelu ROT 01 PLUS. Doporučené nastavení pískem je v poměru 1:1. Přidáním správného množství vody dosáhneme konzistence vhodné ke spádování.

3. HYDROIZOLACE: jednosložková cementová hydroizolace HI 180 zabraňuje působení vlhkosti v obou směrech. Vhodným namícháním směsi s vodou můžeme dosáhnout konzistence vhodné pro nanášení štětcem, nebo nerezovým hladítkem. HI 180 nanášíme vždy ve dvou na sebe kolmých vrstvách (technologická přestávka mezi
nanesením vrstev na sebe je 12 hod.). V rozích balkonu izolujeme pomocí izolační pásky. Výška jedné vrstvy může být vysoká maximálně 3 mm. Hotovou hydroizolaci musíme nechat alespoň 5 dní vyzrát. Mrazuvzdorná.

4. LEPENÍ DLAŽBY: Velmi savé podklady je doporučeno napenetrovat BRALEP PE 280, aby nedošlo ke zkrácení otevřené doby. Důkladnou penetraci je nutno provést především před lepením na sádrokartonové a cementotřískové desky a anhydritové podklady. Nenasákavé, dřevěné a dřevotřískové podklady je nutné 24 hodin před lepením opatřit adhezním můstkem v tenké vrstvě (0,5mm).

5. SPÁROVÁNÍ: spárování provedeme dle šíře spáry pomocí flexibilních spárovacích hmot SP 15 - 15 mm spáry, případně SP 6 - 6 mm spáry.