ROT 01 PLUS   (Z12720000)

ROT 01 PLUS  (Z12720000)
Rychletvrdnoucí jednosložkový cementový opravný tmel.
Rychletvrdnoucí jednosložkový cementový opravný tmel. Určen pro opravy a vyrovnání schodů, utváření hran a spádů, vyplnění otvorů, výtluků a hlubších nerovností v podlahách a stropech v jakékoliv tloušťce vrstvy. Pro vyšší vrstvy nastavitelný pískem. Pro nadlehčení nastavitelný perlitem. Vhodný do interiéru i exteriéru. Tmel lze dobře tvarovat a uhlazovat. Další cementové hmoty lze aplikovat ihned, jakmile je ROT 01 pochozí.
Podklad nutno penetrovatvhodným typem penetrace BRALEP.

Barva: šedá
Spotřeba: 1,8 kg/m2/mm
Pochůznost: 30 minut

Pevnost v tlaku: 35 MPa, třída C35
Pevnost v tahu za ohybu: 7 MPa, třída F7
Zrnitost: 0 - 0,5 mm
Pokládka: za 24 hodin
Spotřeba vody: 0,24 - 0,26 litrů / 1 kg
Balení: 3, 7 a 25 kg
Kód:
Z12720000