Koncem června se jižní Moravou přehnalo silné tornádo hodnoceno Českým hydrometeorologickým ústavem jako druhé nejsilnější možné tornádo. Prošlo úsekem dlouhým 26 km a širokým zhruba 0,5 km. Děsivé tornádo zničilo sedm obcí, nejvíce byly postiženy Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a městské části Hodonína Bažantnice a Pánov. Škody na soukromém i veřejném majetku se vyšplhaly na odhadovanou částku 15 miliard korun. Naše společnost se rozhodla darovat postiženým obcím stavební materiál, který postupně zavážíme na konkrétní shromažďovací místa v jednotlivých obcích. Věříme, že základní stavební materiál jako je mrazuvzdorný rychlobeton Bralep C30, flexibilní cementové lepidlo Bralep OL 20, samonivelační vyrovnávací hmota Bralep ZL 770, jádrová omítka Bralep JM 1 a jemný vápenný štuk Bralep VS 60 bude ku prospěchu a urychlí tak znovuvybudování domovů v postižených obcích.